Tamir Harcı

Tamir Harcı
Görünüm Gri
Uygulama Sıcaklığı +5 C°/+35 C°
Basınç Mukavemeti 40 N/mm2
Yapışma Mukavemeti 2,5 N/mm2
Tüketim 1,5 kg/m2
Raf Ömrü Açılmamış ambalajlarında kuru ortamda 12 ay

KULLANIM ALANLARI

  • Yapılardaki restorasyon çalışmalarında,
  • boyama,seramik kaplama, izolasyon öncesinde düzgün yüzey sağlamada,
  • İnce çatlakların doldurulmasında,
  • Dökülmüş, oyulmuş, kırılmış, kopmuş, beton sıva vb hasarlı yüzeylerin onarılmasında
  • Brüt beton, prefabrik beton, gazbeton, briket, tuğla yüzeylerde.
© 2014 THERMOLOCK USA, Inc.