Livecolor Primer

Livecolor Primer
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yapı son kat iç ve dıs cephe astarıdır.
ÖZELLIKLERI
Boya ile yüzey arasında baglayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır. Taze beton yüzeyinde olusan karbonatların boyayı bozup kabartmasını önler.
 
UYGULANACAK YÜZEYLER
Mineral esaslı, emici yüzeylerde ilk defa yapılacak boya uygulamalarından önce ve eski boyalı yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce kullanılması önerilir.
 
UYGULAMA
Livecolor Astar; fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır.
Uygulama esnasında yüzey ve hava sıcaklıgının en az +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat ediniz. Yüzey bozuklukları Dıs Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Astar ve her kat boya arasında
6-8 saat beklenilmesi ve bu süre boyunca yüzeyin, don ve yagmurdan korunması gerekir. Beton, brüt beton, sıvalı yüzeylerde priz süresine uyulmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yagıstan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt günes ısıgı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Kireç ve gevsek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır.
+30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa  gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulaması önerilmemektedir.
Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulundugu yüzeylerde sorun boya astarı uygulamasından önce çözülmelidir
 
HAVASIZ (Livecolor Astar) PÜSKÜRTMEDE
 
Basınç  140 bar
Meme Açısı  50° C
Meme Ölçüsü (inch) 0.013”
Inceltme % 5
 
En çok %10 oranında temiz su ile inceltilir.
 
KURUMA SÜRESI ( 20°C, %65 HR’de )
Son kat boya uygulaması, 6-8 saat
 
SARFIYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciligine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalısması yapılmalıdır.
 
DEPOLAMA
Açılmamıs ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt günes ısıgından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapagını kullanımdan hemen sonra hava almayacak sekilde kapatınız.
 
AMBALAJ
15 L, 2.5 L
 
TEHLIKE TANIMI
XI Tahris edicidir.
 
TEHLIKE UYARILARI
R43 : Cilt ile temasında hassasiyet olusturabilir.

 

© 2014 THERMOLOCK USA, Inc.